• γλωσσες
 • Εισοδος

Aντιμετώπιση λοιμώξεων

Πνευμονία

Είναι η λοίμωξη του πνευμονικού παρενχύματος. Η συχνότητα της πνευμονίας είναι 12 ανά 1000 ενήλικες. Απο αυτούς ένας θα χρειαστεί νοσηλεία και η θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς είναι ακόμα 10%.

Κοινοί μικροοργανισμοί:

 • Streptococus pneumoniae (60-75%)

 • Mycoplasma pneumoniae (5-18%)

 • Staphylococus aureus

 • Heamophylus influenzae

 • Gram- βάκιλοι

Συμπτώματα:

 • Πυρετός

 • Ρίγος

 • Κακουχία

 • Ανορεξία

 • Δύσπνοια

 • Βήχας

 • Πυώδη πτύελα

 • Αιμόπτυση και πλευριτικό άλγος

Διάγνωση

 • Ακτινογραφία θώρακος

 • Κορεσμός οξυγόνου

 • Αέρια αρτηριακού αίματος αν SaO2 < 92 η σοβαρή πνευμονία

 • Γενική αίματος, ουρεία, κρεατινίνη

 • Ηλεκτρολύτες

 • Ηπατικά ένζυμα

 • CRP

 • Καλλιέργειες αίματος και πτυέλων