• γλωσσες
  • Εισοδος

Tεστ Δυσανεξίας (food sensitivity test)

Τροφική Δυσανεξία (δηλαδή η μη ανεκτικότητα τροφίμων) χαρακτηρίζεται γενικά κάθε ανώμαλη αντίδραση του οργανισμού σε ένα χημικό ή τοξικό ερέθισμα, το οποίο προκαλείται με την κατανάλωση κάποιας τροφής ή συστατικού της ή ως πρόσθετης ουσίας σε άλλο τρόφιμο και ειδικότερα στην αδυναμία κατανάλωσης, απορρόφησης, αφομοίωσης και μεταβολισμού της από τον οργανισμό. Η αντίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση διαφόρων αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού (αντισωμάτων, λευκοκυττάρων κ.λ.π.) για να αμυνθεί και να αντιμετωπίσει αυτήν την τροφή, επειδή τη θεωρεί και την αντιμετωπίζει ως "εχθρική" και "βλαβερή" για τον ίδιο τον οργανισμό μας.

Το τεστ διατροφικής δυσανεξίας (τεστ τροφών) μπορεί να αποκαλύψει τις τροφές που επηρεάζουν τον μεταβολισμό μας και γενικά δεν ταιριάζουν στον οργανισμό μας αφού μπορεί να ευθύνονται για διάφορα συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, ημικρανίες και η χρόνια κούραση. Η τροφική δυσανεξία συνδέεται επίσης και με κάποιες χρόνιες παθήσεις και προβλήματα όπως Γαστρεντερολογικά, Μεταβολικά, Δερματολογικά, Αναπνευστικά, Μυοσκελετικά, Νευροψυχολογικά κ.λ.π. Πραγματοποιούνται ακριβείς μετρήσεις της σωματικής σύστασης και σύνθεσης περιλαμβανομενων των πιο κάτω:

  • Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)
  • Ποσοστό Μυϊκής μάζας, λίπους, νερού
  • Μέτρηση βασικού μεταβολισμού