• γλωσσες
  • Εισοδος

Προσθετική

Οι προσθετικές αποκαταστάσεις διακρίνονται σε:

  • Προσθετικές αποκαταστάσεις δοντιών
  • Προσθετικές αποκαταστάσεις σε εμφυτεύματα

Στη συνέχεια μπορείτε να μάθετε περισσότερα πράγματα σχετικά με τις 2 τεχνικές