• γλωσσες
 • Εισοδος
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «ψυχική υγεία είναι η κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι απλά η απουσία ψυχικής νόσου». Είναι η κατάσταση στην οποία κάθε άτομο αναγνωρίζει τις δυνατότητές του, μπορεί να αντιμετωπίζει τις στρεσσογόνες καταστάσεις στη ζωή του, και μπορεί να εργάζεται δημιουργικά και παραγωγικά, συνεισφέροντας στην κονότητά του. 

Η ψυχική νόσος είναι μία πραγματικότητα, και ταυτόχρονα μία φθίνουσα κατάσταση από την οποία νοσεί ένα στα τέσσερα άτομα. Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε κατάσταση μερικής ή πλήρους ανικανότητας να ανταπεξέλθει στις απλές και καθημερινές του δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε παρεμπόδιση στην αναζήτηση και πρόσβαση ψυχιατρικής φροντίδας και θεραπείας.

Οι υπηρεσίες του τμήματος

 • Ενδονοσοκομειακή Νοσηλεία

  Ενδονοσοκομειακή Νοσηλεία

  Ενδονοσοκομειακή Νοσηλεία

 • ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ο συνδυασμός ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας αποτελεί αποδεδειγμένα τον καλύτερο θεραπευτικό συνδυασμό στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψυχιατρικής νόσου

 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της ψυχιατρικής νόσου οδηγεί πάντοτε σε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα

 • Prevention

  Prevention

  η πρόληψη των ψυχιατρικών νοσημάτων είναι η καλύτερη θεραπεία