• γλωσσες
  • Εισοδος

Η τεχνολογία στην υπηρεσία σας

Οι τηλε συνεδρίες γίνονται εβδομαδιαία μέσω Skype και απευθύνονται σε άτομα που αδυνατούν να προσέλθουν στο χώρο για οποιοδήποτε λόγο.