• γλωσσες
  • Εισοδος

Πως η συμμετοχή σας σε ομαδική θεραπεία θα σας φανεί χρήσιμη

Οι ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα για 1:30 ώρα και μπορούν να λάβουν μέρος μέχρι 4 άτομα. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην ομάδα είναι η προσωπική θεραπεία.