• γλωσσες
  • Εισοδος

Ο συνδυαδμός ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας αποτελεί αποδεδειγμένα τον καλύτερο θεραπευτικό συνδυασμό στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψυχιατρικής νόσου

Ο συνδυαδμός ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας αποτελεί αποδεδειγμένα τον καλύτερο θεραπευτικό συνδυασμό στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψυχιατρικής νόσου