• γλωσσες
  • Εισοδος

Τι είναι η ενδοοδοντία

Όταν διενεργείται σωστά, η ενδοδοντική θεραπεία (root-canal therapy) ή αλλιώς απονεύρωση, θεωρείται μια από τις πιο περίπλοκες οδοντιατρικές πράξεις. Αποτελεί την ύστατη θεραπευτική λύση σε οξύ οδοντικό πόνο και αφού έχει αποκλειστεί κάθε άλλη συντηρητικότερη θεραπευτική προσέγγιση (βαθύ σφράγισμα, ανασύσταση, τοποθέτηση απευαισθητοποιητικών ουδέτερων στρωμάτων κλπ.), αλλά και εφόσον η εξαγωγή του υπεύθυνου δοντιού κρίνεται ως λύση υπερβολική. Η σωστή μεθοδολογία για την επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία απαιτεί: 

  • Τον αποκλεισμό άλλων νοσολογικών καταστάσεων, οι οποίες ενδεχομένως προκαλούν ή αντανακλούν πόνο σε κάποιο δόντι ή σε ομάδα δοντιών (π.χ. νευραλγία τριδύμου, αγγειακοί πόνοι, πόνοι από την κροταφογναθική διάρθρωση, πόνοι από τραυματογόνο σύγκλιση, βρυγμός κλπ.) 
  • Τον εντοπισμό του υπεύθυνου δοντιού. Αυτό επιτυγχάνεται με σωστή λήψη ψηφιακών ακτινογραφιών, διαγνωστική αναισθητοποίηση κλπ. 
  • Τη γνώση της ανατομίας του εσωτερικού του δοντιού. 
  • Τη χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας (χειρουργικό μικροσκόπιο, χειρουργικά loupes, περιστρεφόμενα εργαλεία, θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα). 
  • Τη σωστή απομόνωση του χειρουργικού πεδίου, δηλ. του δοντιού, από το στοματικό περιβάλλον με τη χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα. 
Σε αντίθεση με τις πρακτικές των παρελθόντων ετών, δόντια που προκαλούν επανειλημμένα αποστήματα και που κάποτε θα θεωρούνταν καταδικασμένα να αφαιρεθούν, σήμερα με τις καινούριες τεχνικές μπορούν να θεραπευτούν πλήρως και να παραμείνουν στον οδοντικό φραγμό με απόλυτη προβλεψιμότητα. Όλα αυτά με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Κύριο μέλημά μας αποτελεί η άμεση αντιμετώπιση του οδοντικού πόνου. 

Όλες οι θεραπείες διενεργούνται με επαρκή τοπική αναισθησία και τη χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα. 

Τέλος λοιπόν στα επανειλημμένα ραντεβού των 2 και 3 μηνών και στην άσκοπη λήψη αντιβιοτικών σκευασμάτων.

Ενδοδοντία και Αισθητική

Όταν το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει την τοποθέτηση στεφανών-θηκών στα πρόσθια δόντια της άνω ή κάτω γνάθου, οι αισθητικές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την υπόλοιπη οδοντική σύνθεση και απόλυτα επιτυχημένο όσον αφορά το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα.

Για να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι αισθητικές παράμετροι, θα πρέπει ο εκτροχισμός των δοντιών να είναι επαρκής, ώστε η αποκατάσταση (στεφάνη) που θα κατασκευαστεί να έχει το επαρκές πάχος, για να μπορέσουν να αποδώσουν τα αισθητικά υλικά επιλογής όλο το φάσμα των οπτικών τους ιδιοτήτων.

Ενδοριζικοί Αισθητικοί Άξονες

Οι ενδορριζικοί άξονες είναι προσθετικές αποκαταστάσεις (βλ. επίσης, Ενδορριζικοί άξονες – Ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε απονευρωμένα δόντια για θήκες με αρμονικές αναλογίες) οι οποίες τοποθετούνται στο εσωτερικό απονευρωμένων δοντιών προκειμένου να λειτουργήσουν ως βάση για την ανασύσταση (”χτίσιμο”) πολύ κατεστραμένων δοντιών.

Οι αισθητικοί άξονες είναι συνήθως προκατασκευασμένοι και κυλινδρικού σχήματος. Χρησιμοποιούνται για την άμεση (σε μία συνεδρία) αποκαταστάση δοντιών με ελάχιστα ή καθόλου φυσικά τοιχώματα (από ατύχημα ή λόγω τερηδόνας) Η επιλογή του κατάλληλου άξονα συμβάλλει στη συγκράτηση και στην ενσωμάτωση του υλικού της ανασύστασης (ενισχυμένες σύνθετες ρητίνες) με το φυσικό δόντι. Έτσι μπορούμε να αποκαταστήσουμε αποτελεσματικά και σε μία συνεδρία δόντια με πολύ μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας.

Σε περιπτώσεις, όπου η χρήση των προκατασκευασμένων αξόνων δεν είναι εφικτή, κατασκευάζονται εξατομικευμένοι αισθητικοί άξονες από κεραμικά υλικά (ζιρκονία), οι οποίοι έχουν καλύτερη εφαρμογή από τους προκατασκευασμένους.

Για την τοποθέτηση ενός ενδορριζικού άξονα χρειάζεται να έχει προηγηθεί ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση).

Εσωτερική λεύκανση απονευρωμένου δοντιού

Όταν η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι ατελής, το δόντι αποκτά γκρίζα απόχρωση. Η απόχρωση συτή προκαλείται από την προσρόφηση χρωστικών κατά την αποδόμηση τού πολφού και την εναπόθεση τους στις εσωτερικές επιφάνειες του δοντιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συμβατική λεύκανση που γίνεται στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού δεν είναι αποτελεσματική. Για να αντιμετωπιστούν αυτού του τύπου οι δυσχρωμίες χρειάζεται η τοποθέτηση ειδικού λευκαντικού σκευάσματος στο εσωτερικό του. Χρειάζονται 1-3 συνεδρίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση με την τεχνική της εσωτερικής λεύκανσης.