• γλωσσες
  • Εισοδος

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015

Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Σχόλιο
06/12/2015 Κοιλώνη Μαρία 99 917174 Για όλη τη Λεμεσό
13/12/2015 Κοιλώνη Μαρία 99 917174 Για όλη τη Λεμεσό
06/01/2016 Κοιλώνη Μαρία 99 917174 Για όλη τη Λεμεσό