• γλωσσες
  • Εισοδος

Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται τη δική του αντιμετώπιση

Η πρώτη συνεδρία είναι δωρεάν και έχει διάρκεια μισής ώρας. Στόχο έχει τη διερεύνηση της έναρξης της θεραπείας ή όχι. Οι υπόλοιπες συνεδρίες προσφέρονται σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 1 ώρα.