• γλωσσες
  • Εισοδος

Απαραίτητη σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις

Λέγοντας αναπνευστική φυσικοθεραπεία, εννοούμε τις ασκήσεις και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναπνοής, ακόμα και για την πραγματοποίηση μικρών και εύκολων κινήσεων. Αν προσθέσουμε και το άγχος που τους κυριεύει σε κάθε τους προσπάθεια για το αν θα είναι επιτυχής, τότε εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε, όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Στόχοι Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας:

Οι στόχοι της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι κυρίως τρεις (3):

  • Η βελτίωση του πνευμονικού αερισμού
  • Η αύξηση της αντοχής σε ασθενείς με μειωμένη αναπνευστική ικανότητα
  • -Ο βρογχικός καθαρισμός