• γλωσσες
 • Εισοδος

Ένα όμορφο, υγειές χαμόγελο είναι η πρώτη εικόνα προς τους εαυτούς μας, αλλά και προς τον έξω κόσμο, ανεβάζει τη ψυχολογία μας και τονώνει την αυτοπεποίθηση μας . Η αισθητική οδοντιατρική περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας του χαμόγελου.

Μέλημα της κλινικής μας είναι ο σχεδιασμός του χαμόγελου να γίνεται με βάση τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του ασθενούς ,τις δυνατότητες, την αισθητική ισορροπία σε κάθε περίπτωση, με στόχο τη διατήρηση του αποτελέσματος, και την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση, στους οδοντικούς, και μαλακούς ιστούς.

Προτείνουμε μία σειρά από εναλλακτικές λύσεις υλικών και τεχνικών, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες του περιστατικού, κέρινα ομοιώματα του τελικού αποτελέσματος, και εκμαγεία μελέτης για την επιλογή της κατάλληλης και επιθυμητής τεχνικής, και σαφώς προσωρινή εφαρμογή των μελλοντικών λύσεων, προτού προβούμε στη τελική διαμόρφωση της αισθητικής παρέμβασης.

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με την βελτίωση της εμφάνισης του χαμόγελου του ασθενούς, κυρίως στο μπροστινό τμήμα του οδοντικού φραγμού. Αυτό γίνεται με μικρές η μεγάλες παρεμβάσεις.

‘Οψεις με Σύνθετες Ρητίνες:

Η όψη σύνθετης ρητίνης είναι μια μικρού πάχους επικάλυψη (veneer), που τοποθερείται στην επιφάνεια του δοντιού και κρύβει δυσχρωμίες (κίτρινα, γκρίζα, καφέ δόντια), ή/και αντιμετωπίζει ενδεχόμενες δυσαρμονίες στο σχήμα ή τη μορφή του δοντιού (σπασμένα δόντια ή φθαρμένα). Οι όψεις σύνθετων ρητινών είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης, γιατί το δόντι/δόντια τροχίζεται/-νται ελάχιστα ή καθόλου. Είναι συνήθως άμεσες αποκαταστάσεις σε μια συνεδρία.

ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 • ‘Οταν θέλουμε να κλείσουμε μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών που είναι αραιά (αραιοδοντία). Διαστήματα μεγαλύτερα από 1-1,5 χλστ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με σύνθετες ρητίνες.
 • ‘Οταν θέλουμε να επαναφέρουμε το σχήμα, που είχαν τα δόντια σε νεαρή ηλικία. Αυτό αφορά σε ασθενείς ,των οποίων τα δόντια έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή ακόμα και σε ασθενείς, που έχουν δόντια σπασμένα λόγω ατυχήματος. Ειδικά σε ασθενείς, που σφίγγουν ή τρίζουν τα δόντια τους, η επιλογή των συνθέτων ρητινών είναι η λύση εκλογής. Τελευταία με την συνδυαστική χρήση μικρόκκοκων (microfill resins) και νανόκοκκων (nanofill resins) ρητινών μπορούμε να έχουμε εκπληκτικές βιομιμητικές αποκαταστάσεις τόσο σε πρόσθια δόντια, όσο και σε οπίσθια δόντια.
 • ‘Οταν θέλουμε να καλύψουμε δόντια που φέρουν εκτεταμένα παλιά σφραγίσματα (composite resins), τα οποία έχουν προσρροφήσει χρωστικές, έχουν χάσει την στιλπνότητα και την λεία επιφάνειά τους και πλέον φαίνονται άσχημα.
 • Όταν θέλουμε να ”τοποθετήσουμε” στη σωστή θέση ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα. Τοποθετώντας μια όψη σύνθετης ρητίνης σε ένα τέτοιο δόντι και μάλιστα εύκολα, οικονομικά και γρήγορα, σε μια συνεδρία, επιτυγχάνουμε την τεχνητή ”επανατοποθέτησή” του στη σωστή θέση του ανάμεσα στα παρακείμενα δόντια.
 • Όταν θέλουμε να ”λευκάνουμε” τα δόντια με πιο μόνιμο τρόπο, απ’ ό,τι επιτυγχάνεται με τις άλλες τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών (νάρθηκες για την τοποθέτηση λευκαντικού gel στο σπίτι, λεύκανση στο ιατρείο με συσκευές laser ή plasma).

Όψεις με Οδοντιατρική Πορσελάνη

Η ολοκεραμική όψη είναι μια επικάλυψη από ενισχυμένη οδοντιατρική πορσελάνη (porcelain veneer). Κατασκευάζεται εξωστοματικά και συγκολλάται με ειδική τεχνική στη μπροστινή επιφάνεια του δοντιού προκειμένου να απομονώσει μια δυσχρωμία (γκρίζα, κίτρινα, καφέ δόντια), ή/και να αποκαταστήσει το σχήμα ή την μορφή του δοντιού (σπασμένα δόντια ή φθαρμένα).

Οι ολοκεραμικές όψεις είναι εξαιρετικά συντηρητικές αποκαταστάσεις ,γιατί είναι αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης (partial coverage) . Οι κλασικές στεφάνες της οδοντικής προσθετικής θεωρούνται πλέον πολύ επεμβατικές , γιατί είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης (τροχίζεται το δόντι συνολικά) κι έχουν εκτοπιστεί σχεδόν ΠΛΗΡΩΣ από τις όψεις πορσελάνης , οι οποίες χρειάζονται ελάχιστη αποκοπή των οδοντικών ιστών ή και ΚΑΘΟΛΟΥ.

ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

 • ‘Οταν θέλουμε να κλείσουμε μικρά διαστήματα μεταξύ των δοντιών που είναι αραιά (αραιοδοντία).
 • όταν θέλουμε να διορθώσουμε την θέση προσθίων δοντιών-εάν αποκλειστεί η ορθοδοντική θεραπεία-όπως π.χ. σ έναν μικρό συνωστισμό
 • Όταν θέλουμε να αποκαταστήσουμε το σχήμα, που είχαν τα δόντια σε νεαρή ηλικία. Αυτό αφορά σε ασθενείς, που λόγω ηλικίας τα δόντια τους έχουν φθαρεί (αποτριβές) ή ακόμα και σε ασθενείς, που έχουν δόντια σπασμένα λόγω ατυχήματος.
 • ‘Οταν θέλουμε να καλύψουμε δόντια που φέρουν εκτεταμένα παλιά ”άσπρα” σφραγίσματα (composite resin) τα οποία με την πάροδο του χρόνου έχουν απορροφήσει χρωστικές, έχουν χάσει τη στιλπνότητα και τη λεία επιφάνειά τους και πλέον φαίνονται άσχημα.
 • Όταν θέλουμε να ”τοποθετήσουμε” στη σωστή θέση του ένα δόντι, το οποίο βρίσκεται ”πιο μέσα” από τα υπόλοιπα. Τοποθετώντας μια ολοκεραμική όψη σε ένα τέτοιο δόντι και μάλιστα εύκολα, οικονομικά και γρήγορα σε δύο συνεδρίες επιτυγχάνουμε την τεχνητή επανατοποθέτησή του στη σωστή θέση του δίπλα στα παρακείμενα δόντια.
 • Όταν θέλουμε να ”λευκάνουμε” τα δόντια με πιο μόνιμο τρόπο απ’ ό,τι επιτυγχάνεται με τις άλλες τεχνικές χημικής λεύκανσης των δοντιών (νάρθηκες για την τοποθέτηση λευκαντικού gel στο σπίτι, λεύκανση στο ιατρείο με συσκευές laser ή plasma).
 • Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου θα ενδείκνυτο η λύση των κλασσικών συμβατικών στεφανών. Η απόλυτα προβλέψιμη χρήση τους έχει περιορίσει την χρήση των κλασσικών στεφανών (σ.σ. θηκών) μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου τα δόντια φέρουν ήδη στεφάνες (σ.σ. θήκες), κι επομένως είναι ήδη τροχισμένα σε όλες τις επιφάνειες τους.

Ένθετα – Επένθετα

Πρόκειται για αισθητικές αποκαταστάσεις από πολυμερή υλικά ή από ολοκεραμικά συστήματα και κατασκευάζονται εξωστοματικά. Αποτελούν προσθετικές λύσεις για οπίσθια δόντια (γομφίους ή προγομφίους), που έχουν εκτεταμένες βλάβες, και που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τα συμβατικά επανορθωτικά υλικά. Σε τέτοια δόντια η τοποθέτηση στεφάνης-θήκης δεν θα ήταν ενδεδειγμένη, γιατί θα απαιτούσε σκόπιμη ενδοδοντική θεραπεία και τοποθέτηση ενδορριζικού άξονα, δηλ. αφαίρεση υγιών ιστών, πολύωρες και δαπανηρές θεραπείες. Τα ένθετα και τα επένθετα καλύπτουν το κενό μεταξύ των συμβατικών υλικών (αμάλγαμα ή σύνθετες ρητίνες) και των στεφανών.

Λεύκανση

Ένα όμορφο, λαμπερό χαμόγελο θεωρείται γοητευτικό και έχει θετική επίδραση στην ψυχολογία μας, αλλά και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής μας ζωής. Με την οδοντική λεύκανση επιτυγχάνεται ένα χαμόγελο λαμπερό, που αποπνέει υγεία και καθαριότητα, και το οποίο προσδίδει αυτοπεποίθηση και νεανικότητα και μάλιστα με πολύ μικρό κόστος σε σύγκριση με τους άλλους τομείς της κοσμητικής ιατρικής.

Η ”χημική” λεύκανση αφορά επομένως την αλλαγή του χρώματος των φυσικών δοντιών και θεωρείται μη επεμβατική θεραπεία, χωρίς καμία επίπτωση στη δομική αντοχή των δοντιών και στη γενική υγεία τού οργανισμού.

Τεχνικές λεύκανσης:

 • Κατασκευή ελαστικών ναρθηκών (”μασελάκια”) και εφαρμογή του λευκαντικού gel από τον ασθενή για λεύκανση στο σπίτι.
 • Τοποθέτηση ειδικού λευκαντικού gel στις επιφάνειες των δοντιών και ενεργοποίησή του με ειδική συσκευή (laser, plasma).
 • Συνδυασμός των ανωτέρω, που είναι και η περισσότερο αποτελεσματική θεραπεία.

Αισθητικές Εμφράξεις/Λευκά Σφραγίσματα

 • Αισθητική είναι μια έμφραξη (σφράγισμα), όταν αναπαράγει απόλυτα τις οπτικές ιδιότητες του φυσικού δοντιού.
 • Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αληθινή επανάσταση στο χώρο των αποκαταστατικών υλικών με την εισαγωγή νέων συνθέτων ρητινών,που έχουν βελτιωμένες οπτικές και μηχανικές ιδιότητες. Πλέον μπορούμε να μιλάμε για ”ενσωμάτωση” των βιοϋλικών αυτών με το δόντι, τόσο από πλευράς αισθητικής όσο κι από πλευράς συνοχής και αντοχής.
 • Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και οικονομική. Το δόντι που έχει ”χαλάσει”, δηλαδή τερηδονιστεί, καθαρίζεται επιμελώς με σύγχρονες τεχνικές και με τρόπο συντηρητικό. Το έλλειμμα, που προκαλείται κατά την συντηρητική κατά τα άλλα αποκοπή των προσβεβλημένων περιοχών, αποκαθίσταται με τη χρήση νανόκοκκων/υβριδικών και μικρόκοκκων συνθέτων ρητινών (λευκά σφραγίσματα).
 • Γίνεται ανάλυση του χρώματος του δοντιού και ακολουθεί η τοποθέτηση κατά στρώματα των κατάλληλα επιλεγμένων σκευασμάτων. Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό, γιατί η επιλογή των συνθέτων ρητινών πρέπει να είναι η κατάλληλη, τόσο όσον αφορά την αισθητική απόδοση , αλλά και την αντοχή. Εφαρμόζεται επιφανειακή αναισθησία και εν συνεχεία τοπική αναισθησία. Έτσι δεν υπάρχει πόνος ούτε κατά τη διάρκεια αλλά ούτε και μετά τη θεραπεία.